Vzduchotechnika

Čerstvý vzduch je nevyhnutnou potrebou pre dobrú kvalitu života každého pracujúceho človeka, predovšetkým na jeho pracovisku, kde sa zdržuje podstatnú časť dňa. Preto ponúkame, hlavne firmám v priemyselných a obchodných oblastiach rad odborných riešení ako zabezpečiť vetranie, čistenie vzduchu v ich prevádzkach, ako zabezpečiť zdravé a príjemné prostredie v kanceláriách, hoteloch, obchodoch a ďalších komerčných prostrediach.

 

Prečo je dôležitý čerstvý vzduch v budovách a na pracoviskách

Stavebné úrady stanovujú čoraz prísnejšie požiadavky na energeticky efektívne riešenie stavieb, ktoré sú stále viac izolované. Neodborným prístupom riadenia vykurovania a chladenie priestorov vzniká odpadový vzduch, ktorý pri dlhodobom pretrvávaní má za následok nedostatok kyslíka, zvýšené riziko alergie, udržuje nebezpečné pachy, vznik kondenzácie a tým vytváraní viac plesní.

 

 

Efektivita vetrania

Regulovaným prívodom čerstvého vzduchu a výtlakom starého sa odvádza znečistený vzduch. Pre dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti je potrebné túto realizáciu začleniť do širšieho klimatizačného systému. 

 

Výhody čistenia vzduchu

Čistenie vzduchu zabezpečujeme riešením dodavok technológii od najlepších svetových výrobcov, ktorých zariadenia dokážu vykonávať rad procesov pre čistenie a zvlhčovanie a zachytávanie potenciálne škodlivých látok zo vzduchu, ktorých odstránením sa zvýši pohodlie pri dýchaní.

 

Riadenie kvality ovzdušia

Vysoko účinné klimatizačné systémy a riadiace jednotky umožňujú presnú kontrolu vlhkosti a kvalitu ovzdušia aby spĺňali požiadavky nariadenia úrady hygieny. Avšak predovšetkým požiadavky potreby vášho priestoru. Konkrétne odborné riešenie sa skladá z kombinácie modulárnych vzduchotechnických jednotiek, ktoré sú plne prispôsobiteľné na základe odborných doporučení našej projekcii a môžu byť vykonané na konkrétnych miestach tak, aby vyhovovali potrebám vašej budovy a výrobných priestorov.

Mäsiarska 57/A
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

tel. č.: +421 903 796 732
e-mail: info@comstav.sk